معرفی به فرهنگ مکزیک

کارگاه معارفی به فرهنگ کشور مکزیک در تاریخ 19 آذر 1402، در محل موسسه و توسط خانم ماریئلا مارین، کارشناس فرهنگی سفارت مکزیک و فارغ التحصیل دانشگاه مستقل ملی مکزیک

آشنایی با فرهنگ مکزیک (1)

اولین وبینار فرهنگ مکزیک در تاریخ 25 اردیبهشت 1402 توسط اساتید زبان اسپانیایی روسالیا مونتیل، با محوریت “زیبایی در مکزیک” و آنا فرناندا پلاسنسیا با محوریت “دنیای باخا کالیفورنیا” برگزارشد.