درباره ما

زبـانکـده اسـپانـیایـی الـبـرز (آریایی)

 

از سوی موسسه سروانتس به عنوان تنها نماینده معتبر در ایران و دومین در خاور میانه مورد تایید قرار گرفته است. این موسسه از ابتدای تاسیس خود در سال ۱۳۷۸ به صورت تخصصی در زمینه آموزش زبان اسپانیایی فعالیت دارد.

هدف زبانکده اسپانیایی البرز گسترش مطالعات زبان اسپانیایی یا کاستیلی در بین شهروندان ایرانی و آموزش جامع فرهنگ، تاریخ و ادبیات کشورهای اسپانیایی زبان با سیستم آموزشی کارآمد، انعطاف پذیر و سازنده و شیوه تدریس رایج و پاسخگوی نیازها و علایق زبان‌آموزان است. 

چشم‌انداز زبانکده اسپانیایی البرز بر مبنای دستیابی دستیابی به تعالی در تدریس زبان و فرهنگ کشورهای اسپانیایی زبان و آماده سازی مدرسین در این حوزه از طریق اندیشه، پیشرفت مستمر، تبادل تجربیات و دانش یا دوره های عالی تربیت مدرس است. این عملکردها منجر به بهره وری جامعه زبان‌آموزان، رونق اعتبار زبان اسپانیایی و نشر آن در ایران خواهد شد.