اهمیت زبان اسپانیایی به صورت عام و در تجارت

در تاریخ 10 اردیبهشت 1402، به مناسبت روز بین المللی کتاب و زبان، کارگاه ” اهمیت زبان اسپانیایی به صورت عام و در تجارت” توسط آقای اینیگو خیل کاسارس، مشاور