کارگاه آموزش پخت غذای کلمبیایی

کارگاه آموزش پخت غذای کلمبیایی توسط خانم میرئیا کوتا اویولا

روز جمعه، مورخ ۳ شهریور ۱۳۹۶

مکان: زبانکده اسپانیایی البرز

ساعت: ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰

یک نظر اضافه کنید