کشور آرژانتین را بشناسیم

کارگاه شناخت کشور آرژانتین در تاریخ ۳۱ مدادماه ۱۴۰۲، در محل موسسه و توسط آقای خورخه ماریانو خوردن،کاردار سفارت آرژانتین در ایران برگزار شد. در این کارگاه به موضوعاتی از

اهمیت زبان اسپانیایی به صورت عام و در تجارت

در تاریخ 10 اردیبهشت 1402، به مناسبت روز بین المللی کتاب و زبان، کارگاه ” اهمیت زبان اسپانیایی به صورت عام و در تجارت” توسط آقای اینیگو خیل کاسارس، مشاور