آشنایی با فرهنگ مکزیک (1)

اولین وبینار فرهنگ مکزیک در تاریخ 25 اردیبهشت 1402 توسط اساتید زبان اسپانیایی روسالیا مونتیل، با محوریت “زیبایی در مکزیک” و آنا فرناندا پلاسنسیا با محوریت “دنیای باخا کالیفورنیا” برگزارشد.