کلاس های خصوصی

 

کلاس‌های خصوصی

موسسه‌ی زبان اسپانیایی البرز در طول سال، بدون نیاز به روز و ساعت مشخص‌شده از پیش، کلاس‌هایی خصوصی برای برطرف نمودن نیازهای شخصی زبان‌آموزان ارائه می‌دهد.

شخص زبان‌آموز روز، ساعت و مدت زمان دوره را تعیین می‎کند و هماهنگی این جزئیات پیش از شروع دوره انجام می‌شود. تغییر روز کلاس بسته به ساعات کاری مدرس و هماهنگی از 48 ساعت قبل در روزهای کاری (از شنبه تا پنجشنبه) امکان‌پذیر است.