سومین دوره ی تربیت مدرس زبان اسپانیایی در ایران

سومین دوره ی تربیت مدرس زبان اسپانیایی در ایران با همکاری موسسه ی سروانتس اسپانیا و سفارت اسپانیا در ایران از تاریخ 11 تا 25 خرداد 1402 در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد.

در این دوره تعداد 30 داوطلب از سراسر کشور شرکت کردند و در آن به موضوعات مرتبط با آموزش زبان اسپانیایی از قبیل مهارت های شفاهی، آموزش واژگان، مهارت درک مطلب و فرهنگ و شعر و ادبیات در کلاس زبان، در طور 5 کارگاه 4 ساعته پرداخته و یک کارگاه عملی 10 ساعته درخصوص نحوه ی برنامه ریزی کلاس ها برگزار شد.