تمامی سطوح تعریف شده

در CEFR و در PCIC

✔ دوره های عادی ، ✔ دوره های فشرده و فوق فشرده ،  ✔ دوره های خاص و ویژه ، ✔ کلاس های خصوصی ، ✔ دوره های آزمون SIELE و DELE

تمامی سطوح تعریف شده در چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها (CEFR) و برنامه‌ی درسی موسسه سروانتس (PCIC) در زبانکده اسپانیایی البرز تدریس می‌شوند.

CEFR چارچوبی بین‌المللی برای توصیف تسلط در یک زبان است. در قاره‌ی اروپا بطور گسترده‌ای معتبر است و در سراسر دنیا نیز هر بار در نقاط بیشتری از آن به‌عنوان مرجع استفاده می‌شود. در حال حاضر، مواد درسی، آزمون‌های بین‌المللی و روش‌های آموزش زبان‌های خارجی براساس توضیحات این چارچوب مرجع تنظیم می‌شوند.

در مورد زبان اسپانیایی، علاوه بر CEFR، موسسه سروانتس نیز سطوح یادگیری این زبان را، براساس توصیه‌های شورای اروپا در چارچوب اروپایی، تعیین و تفکیک نموده و تحت برنامه‌ی درسی موسسه سروانتس، PCIC، توضیح می‌دهد.

برنامه‌ درسی موسسه سروانتس، PCIC، همانند CEFR، جزییات مهارت‌های مورد نیاز در یادگیری زبان اسپانیایی را شرح می‌دهد. نه تنها متخصصان آموزش بلکه زبان‌آموزان علاقه‌مند به شناخت مهارت‌های موردنیاز در هر سطح از یادگیری نیز از این برنامه بهره می‌برند.

مرجع برای زبان‌ها (CEFR) و برنامه‌ درسی موسسه سروانتس (PCIC)