دوره های خاص و ویژه

 

در این دوره‌ها به موضوعاتی مرتبط با تعمق دانش زبانی و شناخت جنبه‌هایی از فرهنگ و تمدن کشورهای اسپانیایی‌زبان پرداخته می‌شود. بنا به تقاضای زبان‌آموزان و گاهی براساس نیاز گروهی از زبان‌آموزان طراحی و برگزار می‌شوند. موضوعات این دوره‌ها از گرامر و مکالمه تا اسپانیایی برای اهداف خاص متغیر است.

دوره‌های مکالمه

دوره‌های گرامر

دوره‌هایی با اهداف خاص

در صفحه اینستاگرام موسسه  (@alborzinstituto) جزئیات مربوط به روز و ساعت برگزاری دوره‌ها به‌طور منظم اطلاع‌رسانی می‌شود.

پس از انتشار اطلاعات، علاقه مندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با واحد ثبت‌نام تماس بگیرند.