اولین دوره ی تربیت مدرس زبان اسپانیایی در ایران

اولین دوره ی تربیت مدرس زبان اسپانیایی در ایران با همکاری موسسه ی سروانتس اسپانیا و سفارت اسپانیا در ایران از تاریخ 26 آبان تا 2 آذر 1400 در هتل اوین تهران برگزار شد.

در این دوره تعداد 18 داوطلب از سراسر کشور شرکت کردند و در آن به موضوعات مرتبط با آموزش زبان اسپانیایی از قبیل روش های تدریس در کلاس، برنامه ریزی کلاس ها، آموزش گرامر و همچنین نرم افزارهای مرتبط با آموزش زبان، در طول 5 کارگاه 5 ساعته پرداخته شد.