اولین دوره ی تربیت مدرس زبان اسپانیایی و آشنایی با فرهنگ اسپانیا در اسپانیا

 

اولین دوره ی تربیت مدرس زبان اسپانیایی و آشنایی با فرهنگ اسپانیا در اسپانیا با همکاری دانشگاه سالامانکا و فرمانداری ایالت کاستیا و لئون از تاریخ 26 تیر تا 1 مرداد 1401 در محل دانشگاه سالامانکا برگزار شد.

در این دوره تعداد 30 نفر از مدرسین کشورهای مختلف ( شامل 5 مدرس از موسسه ی البرز) شرکت کردند. موضوعات پرداخته شده در این دوره شامل یادگیری مبتنی بر پروژه، نحوه ی طراحی سوالات، تلفظ، گرامر، ارزیابی شفاهی زبان آموز و نرم افزارهای آموزشی است.