اولین دوره ی تربیت مدرس زبان اسپانیایی و آشنایی با فرهنگ مکزیک در ایران

اولین دوره ی تربیت مدرس زبان اسپانیایی و آشنایی با فرهنگ مکزیک در ایران با همکاری ملی مستقل مکزیک و سفارت مکزیک در ایران از تاریخ 20 تا 24 آذرماه 1402 در سالن کنفرانس های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

در این دوره تعداد 18 داوطلب از سراسر کشور شرکت کردند و در آن به موضوعات مرتبط با آموزش زبان اسپانیایی از قبیل تنوع گویشی زبان اسپانیایی (به طور خاص مکزیکی)، روش تدریس، ارزیابی، فرهنگ مکزیک: سینما و هنر و جغرافیا و سنت غذایی در طور 5 کارگاه 4 ساعته پرداخته شد.