1-800-999-9999 — hi@loremipsum.com
Alborz
PHOTO-2019-07-11-22-43-50

کارگاه کمک های اولیه

در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ کارگاه کمکهای اولیه، با همکاری هلال اهمر ایران، در زبانکده ما برگزار شد که در آن پرسانل آموزشگاه شرکت کردند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

تغییر زبان