1-800-999-9999 — hi@loremipsum.com
Alborz
PHOTO-2019-07-11-22-43-50
IMG_7721

روز سه شنبه ، مورخ 10 مرداد ، اولین کارگاه سینمایی در آموزشگاه ما، زبانکده اسپانیایی البرز، برگزار شد که در آن فیلم اسپانیایی EVA به کارگردانی کیکه مایلو و سال تولید 2011 نشان داده شد.

کارگاه توسط 2 تن از اساتید آموزشگاه دانیئل تُوار مارتینز و علی رضا روان پاک برگزار شد.

 

FullSizeRender
FullSizeRender_1

این ورکشاپ اولین کارگاه از کارگاهای تابستانی آموزشگاه البرز بود. امید به دیدار شماها در کارگاهای بعدی داریم!!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

تغییر زبان