تور آموزشی تهران گردی

در روز 3 آذر 1396 توری برای بازدید از جاذبه های توریستی و تاریخی شهر تهران شامل میدان حسن آباد، موزه مقدم، باغ ملی و عمارت مسعودیه برگزار شد. راهنمای تور استاد پاولو خِرویلا از دانشگاه آلمریا بود.