سمینار پشتیبانی در صنایع خودرو به زبان اسپانیایی

نام سخنران : Juan Carlos Merchán  مدیر پشتیبانی شرکت رنو پارس و استاد دانشگاه VALLADOLID مباحث سخنرانی : 1-فعالیت های پشتیبانی در صنایع خودرو سازی چیست ؟ 2- موضوعات پشتیبانی و پخش چیست ؟ 3-استراتژی های تاسیس شرکت در یک کشور 4-استراتژی های رنو در ایران و جهان

تغییر زبان