1-800-999-9999 — hi@loremipsum.com
Alborz
PHOTO-2019-07-11-22-43-50

دوره سینمای تاریخی آمریکای لاتین

از روز یک شنبه ۷ بهمن، مجموعه فیلم هایی برای آشنایی دانش آموزان با تاریخ آمریکای لاتین از دوره فتح توسط امپراتوری اسپانیا تا دوره معاصر نمایش در می آید.

در ابتدای جلسه، خلاصه ی فیلم و کلمه های مناسب در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و در آخر به بحث و تبادل نظر درباره آن با حضور مهمان های ویژه (از ونزوئلا، شیلی و کوبا) پرداخته می شود.

زمان هر جلسه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰ است. روز هر جلسه از طریق اینتاگرام علام می شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

تغییر زبان