کتاب‌های اصلی

سطوح آ1، آ2، ب1، ب2، ث1 و ث2

Nuevo Prisma: کتاب دانش‌آموز، کتاب کار و سی‌ دی، انتشارات Edinumen

کتاب‌های کمک‌ آموزشی

- en USO (تمرین گرامر): کتاب کار + سی دی، انتشارات Edelsa

-Junior en USO (تمرین گرامر): کتاب کار ، انتشارات Edelsa

- en Vocabulario y en Gramática (تمرین گرامر و واژه ها): کتاب کار و سی دی، انتشارات Anaya

- Cronómetro (آمادگی امتحان DELE): کتاب کار با نمونه های امتحان و سی ئی، انتشارات Edinumen

تغییر زبان