معرفی به فرهنگ مکزیک

کارگاه معارفی به فرهنگ کشور مکزیک در تاریخ 19 آذر 1402، در محل موسسه و توسط خانم ماریئلا مارین، کارشناس فرهنگی سفارت مکزیک و فارغ التحصیل دانشگاه مستقل ملی مکزیک در ایران برگزار شد. در این کارگاه به موضوعاتی از قبیل ابدیات، نقاشی، تاریخ، هنرهای زیبا و غره کشور مکزیک پرداخته شد.

 

یک نظر اضافه کنید