مراسم بزرگداشت روبن داریو (نیکاراگوئه)

مراسم بزرگداشت بزرگ ترین نوسنده و شاعر کوبایی خوزه مارتی در تاریخ 16 بهمن 1402، در محل موسسه و توسط آقای رامون مونکادا کولیندرس، سفر محترم کشور میکاراگوئی در ایران برگزار شد. در این کارگاه به موضوعاتی از قبیل زندگی و آثار ادبی روبن داریو پرداخته شد.

یک نظر اضافه کنید