آشنایی با فرهنگ مکزیک (2)

دومین وبینار فرهنگ مکزیک در تاریخ 7 خرداد 1402، توسط استاد زبان اسپانیایی بئاتریس برا، و با محوریت موضوع “وجود ردیف در موسیقی سنتی مکزیک” برگزار شد. وبینارهای فرهنگ مکزیک با همکاری و هماهنگی استاد خورخه سالیناس از مرکز آموزش زبان اسپانیایی برای خارجی ها در دانشگاه ملی مستقل مکزیک برگزار می شدند.

یک نظر اضافه کنید