کارگاه آموزش پخت غذای کلومبیایی

کارگاه آموزش پخت غذای کلومبیایی توسط خانم میرئیا کوتا اویولا

روز جمعه، مورخ ۳ شهریور ۱۳۹۶

مکان: زبانکده اسپانیایی البرز

ساعت: ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

تغییر زبان