سمینار پشتیبانی در صنایع خودرو به زبان اسپانیایی

نام سخنران : Juan Carlos Merchán  مدیر پشتیبانی شرکت رنو پارس و استاد دانشگاه VALLADOLID

مباحث سخنرانی :

1-فعالیت های پشتیبانی در صنایع خودرو سازی چیست ؟

2- موضوعات پشتیبانی و پخش چیست ؟

3-استراتژی های تاسیس شرکت در یک کشور

4-استراتژی های رنو در ایران و جهان

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

تغییر زبان