سمینار پشتیبانی در صنایع خودرو به زبان اسپانیایی

نام سخنران : Juan Carlos Merchán  مدیر پشتیبانی شرکت رنو پارس و استاد دانشگاه VALLADOLID

مباحث سخنرانی :

۱-فعالیت های پشتیبانی در صنایع خودرو سازی چیست ؟

۲- موضوعات پشتیبانی و پخش چیست ؟

۳-استراتژی های تاسیس شرکت در یک کشور

۴-استراتژی های رنو در ایران و جهان

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

تغییر زبان