دومین کارگاه تماشا، نقد و برسی فیلم به زبان اسپانیایی

دومین کارگاه تماشا، نقد و برسی فیلم به زبان اسپانیایی

روز سه شنبه، مورخ ۷ شهریور ۱۳۹۶

مکان: زبانکده اسپانیایی البرز

ساعت: ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۰۰

عنوان فیلم: حتی باران (También la lluvia)، سال تولید ۲۰۱۰

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

تغییر زبان